Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/irantrizir/domains/irantriz.ir/public_html/views/postView.php on line 29 وب سایت گروه نرم افزاری راک

وب سایت گروه نرم افزاری راک

ضرورت بازنگری در طراحی کفش

ضرورت بازنگری در طراحی کفش

ضرورت بازنگری در طراحی کفش

چه ضرورتی دارد که شکل کفش های مردانه و به ویژه زنانه نوک تیز و از لحاظ شکلی متقارن باشند. شاید بهتر باشد که کفش برای راحتی پا مانند شکل خود پا نا متقارن طراحی و تولید شود. البته برخی تولید کنندگان کفش به این نکته واقفند و آنر در طراحی های خود لحاظ می کنند. اما بسیاری از کفش های موجود هنوز این اشتباه تاریخی را تکرار می کنند. http://www.irantriz.ir

آدرس صفحه :