بیرجند

تیغ لیزری اسکارپ (Skarp Laser Razor)

تیغ لیزری اسکارپ (Skarp Laser Razor)

تیغ لیزری اسکارپ (Skarp Laser Razor)

تیغی که با نور موها را می تراشد. این تیغ لیزری بزودی جایگزین تیغ های فلزی می شود. بدون نیاز به صابون ریش تراشی و بدون ضایع و دور انداختن تیغ مصرف شده براحتی و بدون درد موها را می تراشد. این تیغ با باطری کم مصرف موها را بدون گرم کردن و یا ذوب کردن با لیزر می تراشد. تکنولوژی این تیغ بر مبنای کشف میزان جذب نور توسط رنگدانه های موی انسان یا کروموفور(chromophore) بنا شده است. تیغ اسکارپ تحولی در روش برش مو از 5000 سال قبل تا کنون است. این تیغ قرن بیست و یکمی بدون آب قابل استفاده است. زیر دوش هم مشکلی ندارد. http://www.irantriz.ir

 
تعداد بازدید : 1268
زمان انتشار : 1395/12/02

Power by : RAAKCMS