بیرجند

ضرورت بازنگری در طراحی کفش

ضرورت بازنگری در طراحی کفش

ضرورت بازنگری در طراحی کفش

چه ضرورتی دارد که شکل کفش های مردانه و به ویژه زنانه نوک تیز و از لحاظ شکلی متقارن باشند. شاید بهتر باشد که کفش برای راحتی پا مانند شکل خود پا نا متقارن طراحی و تولید شود. البته برخی تولید کنندگان کفش به این نکته واقفند و آنر در طراحی های خود لحاظ می کنند. اما بسیاری از کفش های موجود هنوز این اشتباه تاریخی را تکرار می کنند. http://www.irantriz.ir
تعداد بازدید : 1383
زمان انتشار : 1395/12/02

Power by : RAAKCMS