بیرجند

پروتئین جدیدی که از ذوب شدن بستنی جلوگیری می کند

پروتئین جدیدی که از ذوب شدن بستنی جلوگیری می کند

 پروتئین جدیدی که از ذوب شدن بستنی جلوگیری می کند

این کشف موجب صرفه جویی در پول و کاهش مصرف استفاده از دستمال می شود. دستورالعمل تهیه این بستنی توسط یک تیم از دانشگاه داندی و ادینبورگ ابداع شده است. از ویژگی های پروتئین BsIA، ایجاد پیوند بیشتر بین هوا، چربی و آب در بستنی است. این فرایند پیوندی نه تنها به کاهش ذوب کمک کند، بلکه می تواند از تشکیل کریستال های یخ- برای ارائه یک بافت نرم و صاف جلوگیری کند. این پروتئین به تولید کنندگان اجازه می دهد بستنی ها را در دمای پایین تر ذخیره و نگهداری کنند. http://www.irantriz.ir
تعداد بازدید : 1170
زمان انتشار : 1395/12/02

Power by : RAAKCMS