بیرجند

دوش فوق کارآمد با اتمیزه کردن آب به قطرات ریز

دوش فوق کارآمد با اتمیزه کردن آب به قطرات ریز

دوش فوق کارآمد با اتمیزه کردن آب به قطرات ریز

 امروزه نوآوری های بشر را در ارسال ربات به مریخ و ساخت کامپیوتر جیبی مشاهده کرده ایم اما متاسفانه برای استحمام هنوز به سبک یک قرن پیش دوش می گیریم. در این راستا دوش نبیا (Nebia) از طریق یک روش نوآورانه توانسته است با استفاده از نازل اسپری آب تحت فشار شدید، آب را به میلیون ها قطره کوچک بشکند و با اتمیزه نمودن مقدار معینی از آب به قطرات ریزتر، سطح تماس قطرات به بدن را تا ده برابر افزایش دهد. به عبارت دیگر با این نوآوری جدید می توان با حجمی معادل یک چهارم دوش معمولی بدن را به همان اندازه مرطوب نمود. http://www.irantriz.ir
تعداد بازدید : 1470
زمان انتشار : 1395/12/02

Power by : RAAKCMS