بیرجند

در زامبیا رادیو نقش مدرسه را ایفا می کند!

در زامبیا رادیو نقش مدرسه را ایفا می کند!

در زامبیا رادیو نقش مدرسه را ایفا می کند!

حتی معلم‌ها ‌نیز از طریق رادیو آموزش می‌بینند. در مناطق روستایی زامبیا معلم‌های تحصیل کرده نایاب هستند. به مدت ۳۵ دقیقه، فردی از طریق رادیو به معلم دستورالعمل‌های دقیق می‌دهد. به طورمثال گوینده رادیو به معلم می‌گوید:«روی تخته سیاه حرف "ب" را بنویسید.» و یا اینکه «از یکی از دانش‌آموزان بخواهید پای تخته بیاید.» شاید این راهنمایی‌ها پیش پا افتاده به نظر بیایند اما برای معلم این مدرسه‌ کمک بزرگی است. در این مدرسه تخته سیاه نه به دیوار، بلکه به درختی تنومند تکیه داده شده‌ و از میز‌ و‌ صندلی هم خبری نیست. http://www.irantriz.ir
تعداد بازدید : 1271
زمان انتشار : 1395/12/02

Power by : RAAKCMS